fbpx
Öppna meny

Bottled with care

Vi arbetar målmedvetet med att ta vårt sociala och miljömässiga ansvar. Och vi gör det genom vår CR-plan ”Bottled with Care”.

”Bottled with care” innebär att vi ständigt kartlägger, mäter och utvärderar produktion, konsumtion och miljöpåverkan, hos såväl oss själva som hos våra samarbetspartners.

Socialt ansvar
Vi informerar alla våra samarbetspartners, både leverantörer och kunder, om att vi arbetar aktivt med CR. Här ingår att kartlägga och fördjupa oss i arbetsvillkor, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald.

Miljömässigt ansvar
Vi frågar alla våra producenter hur deras produktion går till och hur de ser på hållbarhet och miljöpåverkan. Vi mäter också hur stor påverkan vår egen verksamhet har på miljön genom att exempelvis mäta våra koldioxidutsläpp för transporter, flyg och bil.

Code of Conduct
87 procent av våra producenter har skrivit under vår Code of Conduct, som är vår minimilista på hur vi vill samarbeta med våra kunder och leverantörer. Koden kommunicerar förväntningar och grundläggande krav som vi ställer på våra leverantörer, medarbetare och samarbetspartners kring ansvar för människor och miljö. Vi förväntar oss att berörda i sin tur ställer samma eller hårdare krav på sina underleverantörer. Vår Code of Conduct bygger på FN:s regler och knyter an till FN:s 17 globala hållbarhetsmål (Agenda 2030).
Medarbetare skriver under uppförandekoden i samband med anställning, koden finns tillgänglig i personalhandboken på Enjoy Wine & Spirits intranät.
Vi fördjupar oss ytterligare genom att be våra leverantörer att svara på ett 60-tal frågor i vårt digitala verktyg e-Sat som handlar om CR. På så sätt kan vi följa upp deras arbete inom olika områden och kartlägga risker, både sociala och miljömässiga. Om missförhållanden upptäcks kommer vi tillsammans med leverantören överens om en handlingsplan.

Enjoy Wine & Spirits visselblåsarfunktion
Anställda, leverantörer och samarbetspartners uppmanas agera direkt vid avsteg från Enjoy Wine & Spirits uppförandekod. Om någon blir varse om eller misstänker agerande som skulle kunna innebära ett avsteg från uppförandekoden ska detta rapporteras. Rapporter om överträdelser kan göras anonymt till Enjoy Wine som kommer att se till att adressera och utreda frågan.

Rapporter kan skickas via följande kanaler:
• E-mail till report.violations@enjoywine.se
• Brevledes till Enjoy Wine & Spirits AB, Alsnögatan 11, SE-116 41 Stockholm; Att: Gabriella Di Luca

På den här webbplatsen förekommer information om och marknadsföring av alkoholhaltiga drycker. Du måste ha fyllt 25 år för att besöka den.

Välkommen!