Bottled with care

Vi arbetar målmedvetet med att ta vårt sociala och miljömässiga ansvar. Och vi gör det genom vår CR-plan ”Bottled with Care”.

”Bottled with care” innebär att vi ständigt kartlägger, mäter och utvärderar produktion, konsumtion och miljöpåverkan, hos såväl oss själva som hos våra samarbetspartners.

Socialt ansvar
Vi informerar alla våra samarbetspartners, både leverantörer och kunder, om att vi arbetar aktivt med CR. Här ingår att kartlägga och fördjupa oss i arbetsvillkor, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald.

Miljömässigt ansvar
Vi frågar alla våra producenter hur deras produktion går till och hur de ser på hållbarhet och miljöpåverkan. Vi mäter också hur stor påverkan vår egen verksamhet har på miljön genom att exempelvis mäta våra koldioxidutsläpp för transporter, flyg och bil.

Code of Conduct
87 procent av våra producenter har skrivit under vår Code of Conduct, som är vår minimilista på hur vi vill samarbeta med våra kunder och leverantörer. Listan innefattar FN:s regler.

Vi fördjupar oss ytterligare genom att be våra leverantörer att svara på ett 60-tal frågor som handlar om CR. På så sätt kan vi följa upp deras arbete inom olika områden och kartlägga risker, både sociala och miljömässiga.

På denna webbplats jobbar vi med cookies för att förbättra din surfupplevelse. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt GDPR. Läs mer

Alsnögatan 11, 116 41 Stockholm

Tel: 08-556 947 00

E-post: info@enjoywine.se

På den här webbplatsen förekommer information om och marknadsföring av alkoholhaltiga drycker. Du måste ha fyllt 25 år för att besöka den. Välkommen!