Öppna meny
4 oktober, 2021

Dryckesbranschens Klimatinitiativ

Som stolta deltagare i Dryckesbranschens Klimatinitiativ synliggör vi vårt klimatarbete i den rapport som DKI släpper årligen sedan 2018. Tillsammans har representanter från alla delar av dryckesbranschen utvecklat ett rapporteringsverktyg som gör det enklare för alla att medverka. Här kan du läsa mer om det viktiga arbetet och se resultatet från den senaste rapporten för 2020.

Dela på Twitter Dela på Facebook

 

Vårt ansvar
Vi på Enjoy Wine & Spirits är stolta över vårt deltagande i Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI) och vi jobbar hårt för att ständigt förbättra vårt arbete kring hållbarhetEn dryckesbransch utan klimatpåverkan, där varje droppe räknas – det är vår gemensamma vision. Vi som deltar är alla aktörer inom den svenska dryckesnäringen och Systembolaget och vi har beslutat att anta klimatutmaningen tillsammans.

Positiva resultat 2020
Dryckesbranschens klimatpåverkan minskar glädjande nog enligt den nya rapporten från DKI. Bakom minskningen ligger investeringar i fossilfria energibränslen, klimatsmartare förpackningar och effektivare transporter. För samtliga deltagare (bryggerier och importörer) ligger utsläppet per liter såld dryck på 0,19 kg CO²e, vilket innebär en minskning jämfört med föregående år då motsvarande siffra låg på 0,21 kg CO²e.

Ladda ner rapporten i sin helhet som PDF här.

Download and read the report in English here.

Fyra mål till år 2030
Tillsammans bidrar vi till att minska branschens klimatavtryck i linje med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vi rapporterar in vår verksamhets klimatpåverkan i det verktyg som branschen tagit fram. De gemensamma målen till 2030 är fokuserade på fyra områden; transporter, förpackningar, förnybar energi och odling.

Vad krävs för att nå målen?
Målen är ambitiösa och för att klara dessa behöver vi:
1. Politiska beslut som säkerställer kontinuerliga hållbarhetssatsningar och främjar innovation och investeringar på lång sikt
2. Utökade investeringar på samhällsnivå på infrastruktur och fossilfria transporter.
3. Ett väl fungerande insamlings- och återvinningssystem av förpackningar som säkerställer tillgång på återvunnet material av god kvalitet
4. Tillgång till förnybar och miljövänlig energi.

Deltagarantalet växer
2020 var ett omskakande år på grund av pandemin, med stora utmaningar i hela kedjan från odling, produktion, logistik till försäljning och fram till slutkunden. Trots det ansträngda läget har arbetet med klimatutmaningen inte stannat upp. DKI har fått flera nya deltagare och företagen har även tagit enskilda initiativ för att minska sin egen klimatpåverkan. Tillsammans har deltagarna också formulerat och antagit gemensamma mål för initiativet. Målen ska bidra till att driva ett arbete med ständiga förbättringar för en klimatneutral dryckesbransch 2045.

– I likhet med förra året har arbetet gjorts under pressen av en rådande global pandemi. Trots utmaningar har Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI) vuxit i antal deltagare och visat på framåtskridande. Vi är på väg mot målet och känner oss stärkta i tron på att samverkan är nyckeln till framgång, säger Anna De Geer, VD för SVL – Sprit & Vinleverantörsföreningen.

Jag är glad att Dryckesbranschens Klimatinitiativ har vuxit i antal deltagare och inte minst att årets resultat visar att vi gemensamt tar steg i rätt riktning. Våra fyra gemensamma övergripande mål kommer att hjälpa oss framåt. Min förhoppning är att vi inspirerar andra branscher att anta klimatutmaningen tillsammans, säger Johanna Setterblad, CFO & CR på Enjoy Wine & Spirits.

Om Dryckesbranschens Klimatinitiativ
DKI är bildat av Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), Sveriges Bryggerier och Systembolaget med visionen ”En dryckesbransch utan klimatpåverkan, där varje droppe räknas”. Tillsammans arbetar branschkollegor både enskilt och gemensamt för att minska sin klimatpåverkan. Initiativtagarna har utvecklat ett rapporteringsverktyg så att både stora och små aktörer ska kunna medverka. Alla Systembolagets leverantörer kan ansluta sig till initiativet. Det långsiktiga målet är att branschen ska vara klimatneutral 2045.

DKI är ett bevis på hur en hel bransch kan jobba tillsammans mot målet att bidra till vår gemensamma klimatutmaning och vara en inspiration för fler! Vi vill påverka klimatet i positiv riktning och vårt arbete kräver noggrannhet, dialog och tålamod. Vi kommer löpande att dela våra framsteg. Arbetet kommer ta tid, men vi är övertygade om att vi, en droppe i taget, flyttar oss i rätt riktning.

Har du frågor kring vårt arbete med hållbarhet?

Kontakta: johanna.setterblad@enjoywine.se

Du skickas nu vidare till Systembolaget!

På Systembolaget kan du lägga din beställning och få information om lagersaldo i din butik.

Välkommen tillbaka till oss på Enjoy Wine & Spirits!

Köp på Systembolaget