Öppna meny

Hållbarhet

Vår vision är en vinbransch utan klimatpåverkan, där förpackningar har utvecklats, transporter är mer effektiva och produktionsanläggningar drivs på förnyelsebar energi.

Hållbarhetsrappport

Vårt ansvar

Vi måste alla göra vad vi kan för att bidra till en hållbar framtid för kommande generationer. Och det är bråttom nu, mer än någonsin. Som företag har vi ett ansvar att påverka till en bättre omvärld. Det gör vi genom ett långsiktigt bättre sortiment, där miljö men även rättvisa är våra ledord.

Vi tror på bra samarbeten med producenter och andra i branschen, att vi kan lära av varandra och se effekterna av våra gemensamma ansträngningar. Att allas vår vardag genomsyras av ett hållbart synsätt där vi är ärliga med våra utmaningar och begränsningar. Tillsammans blir vi bra föredömen som peppar andra branscher att anta klimatutmaningen. Sist men inte minst vill vi engagera och få fler att göra klimatsmarta och goda val.

"Vår vision är en vinbransch utan klimatpåverkan, där förpackningar har utvecklats, transporter är mer effektiva och produktionsanläggningar drivs på förnyelsebar energi"

Vårt arbete med hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete utgår från vår värdekedja som innehåller olika områden såsom produktion inklusive val av förpackning, transport, konsumtion och återvinning. Som importör är det ofta svårt att styra över produktionsprocesser, men tack vare mångåriga samarbeten och goda relationer har vi ändå lyckats påverka och förändra vissa av våra producenters tillverkning till det bättre. Till exempel har Umani Ronchi, som vi samarbetat med i 25 år, börjat tappa sina storsäljande viner Montepulciano d’Abruzzo och Casal Di Serrra på lättare glasflaskor, vilket är mer klimatsmart. Vad gäller våra frakter och transporter har vi valt att klimatkompensera alla genom att stödja två olika certifierade klimatprojekt, ett projekt med Myclimate som är ett vattenreningsprogram i Uganda, certifierat enligt Gold Standard samt ett projekt med Plan Vivo på Fiji i Stilla Havet, där vi planterar regnskog.

På väg mot minskat klimatavtryck

Vi vill självklart göra det vi kan för att minska avtrycket på vår jord och har arbetat aktivt med hållbarhet sedan 2014. Vi jobbar för att påverka våra vinproducenter att ställa om till en mer hållbar vinproduktion och vi bidrar självklart i klimatdebatten. En flaska vin från Europa har samma klimatpåverkan som en liter svensk mjölk. 40 procent av en vinflaskas klimatpåverkan har att göra med dess förpackning. Därför har vi som importör riktat in oss på klimatsmarta förpackningar såsom bag-in-box och glasflaskor som väger mindre, så kallade lättviktsflaskor.

Vi har också gjort stor skillnad genom att tillsammans med vår logistiker optimera transporter. Så många vi kan styr vi till tåg och båt, som är bättre alternativ än lastbil ur klimatsynpunkt.

Miljövänliga transporter i fokus
"Tåget är ett av de mest miljövänliga sätten att resa samt transportera på, eftersom det har en mycket liten klimatpåverkan"

Bottled with care

Vår kultur och våra medarbetare är grunden för vårt hållbarhetsarbete som vi kallar Bottled with Care. Vi strävar ständig efter att ta kloka och hållbara beslut och vårt hållbarhetsarbete är en integrerad del av företagets affärsmodell och styrning. Hållbarhetsarbetet består i att vi ständigt kartlägger, nu senast i WORLDFAVOR som är Systembolagets plattform för att kartlägga producenter runt om i världen. Men vi mäter också internt genom ett online-verktyg där produktion, konsumtion och miljöpåverkan redovisas hos såväl oss själva som hos våra samarbetspartners.

Löpande hållbarhetsarbete

Socialt ansvar

Vi informerar alla våra samarbetspartners, både leverantörer och kunder, om att vi arbetar aktivt med CR. Här ingår att kartlägga och fördjupa oss i arbetsvillkor, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald.

Miljömässigt ansvar

Vi frågar alla våra producenter hur deras produktion går till och hur de ser på hållbarhet och miljöpåverkan. Vi mäter också hur stor påverkan vår egen verksamhet har på miljön genom att exempelvis mäta våra koldioxidutsläpp för transporter, flyg och bil.

Code of conduct

100 procent av våra producenter har skrivit under vår Code of Conduct, som är vår minimilista på hur vi vill samarbeta med våra kunder och leverantörer. Koden kommunicerar förväntningar och grundläggande krav som vi ställer på våra leverantörer, medarbetare och samarbetspartners kring ansvar för människor och miljö. Vi förväntar oss att berörda i sin tur ställer samma eller hårdare krav på sina underleverantörer. Vår Code of Conduct bygger på FN:s regler och knyter an till FN:s 17 globala hållbarhetsmål (Agenda 2030).

Vill du veta mer om vårt CR-arbete?

Kontakta: maria.tillander@enjoywine.se

Enjoy Wine & Spirits visselblåsarfunktion

Anställda, leverantörer och samarbetspartners uppmanas agera direkt vid avsteg från Enjoy Wine & Spirits uppförandekod. Om någon blir varse om eller misstänker agerande som skulle kunna innebära ett avsteg från uppförandekoden ska detta rapporteras. Rapporter om överträdelser kan göras anonymt till report.violations@enjoywine.se som kommer att se till att adressera och utreda frågan.

Dryckesbranschens klimatinitiativ

Tillsammans är vi starka

Dryckesbranschens klimatinitiativ

Vi anslöt oss till Dryckesbranschens Klimatinitiativ när det startades 2018. Tillsammans tar vi ansvar för klimatet. Vi är både stora och små aktörer som deltar, ofta konkurrenter. Men i den här frågan är vi främst kollegor och samarbetspartners. Alla deltagare rapporterar sitt koldioxidavtryck en gång om året, enligt Green House Gas Protocol. Detta sker genom ett gemensamt rapporteringsverktyg som passar vår bransch, där vi kan mäta, följa upp och målsätta varje företags klimatpåverkan. För att säkerställa kvaliteten i datan som rapporteras in granskas den av Klimatkonsultföretaget 2050. Det känns otroligt bra att hela branschen går ihop och sätter gemensamma klimatmål. Ju mer transparens i hela leverantörskedjan, desto bättre för alla. Då har vi möjlighet att påverka klimatet mer än som ett enskilt företag.

”Dryckesbranschens Klimatinitiativs långsiktiga mål är att branschen ska vara klimatneutral 2045”

Förpackningens klimatpåverkan

Spelar det egentligen någon roll vilken förpackning du som enskild konsument väljer? Svaret på den frågan är självklart: ja! När vi väljer klimatsmartare förpackningar och efterfrågan på dessa ökar vågar fler och fler vinproducenter investera i att ställa om sin produktion. Andelen produkter i lättare glasflaskor på Systembolaget ökar sakta men säkert.

Dagens förpackningar

Traditionellt sett köper vi vin i glasflaskor. Glas har tvärtemot vad många tror 3–4 gånger mer klimatpåverkan än andra förpackningar – eftersom det går åt så mycket energi vid tillverkningen. I Sverige gillar vi praktiska förpackningar och 1996 lanserades den första bag-in-boxen på Systembolaget, vilket är bra ur ett miljöperspektiv. Troligtvis köper vi också så pass mycket boxvin i Sverige eftersom vi har möjlighet att köpa vin på box i olika prislägen. I många andra länder finns det oftast bara enkla viner på box.

När du köper vin på Systembolaget är det mest avgörande valet ur ett hållbarhetsperspektiv vilken förpackning du väljer. Förpackningar står nämligen för en tredjedel av Systembolagets totala klimatpåverkan och är ett område där vi alla kan göra stor skillnad. Systembolaget kan påverka vad som köps in, vi på Enjoy Wine & Spirits kan som importör påverka våra producenter och du som konsument kan påverka genom vilka produkter du väljer att köpa. Här är några exempel på vilka förpackningar som är bäst för miljön.

Välj klimatsmart förpackning

Den vanligaste och mest populära förpackningen för vin som säljs i Sverige är den tunga glasflaskan utan pant. Tyvärr är det även just denna flaska som är absolut sämst för klimat och miljö. En tung glasflaska slukar mest energi vid tillverkningen och väger mer, vilket gör att alla transporter påverkas negativt. I Sverige är vi dock bäst i världen på att återvinna glasförpackningar, hela 90 % återvinns enligt Svensk Glasåtervinning.

En PET-flaska däremot kräver betydligt mindre energi vid tillverkning och går enkelt att återvinna. Dessutom är vi i Sverige bland de bästa i världen på att panta, vilket gör att hela 82 procent av PET-flaskorna återvinns. PET-flaskan väger också mindre, vilket påverkar transporterna som blir mer klimatsmarta. En positiv aspekt är även att flaskan dessutom inte går sönder vid transport.

Ekologiskt sortiment

Mer ekologiskt på hyllan

Intresset för ekologiskt vin ökar och vi arbetar ständigt med att utöka vårt ekologiska sortiment. I dagsläget är 30 procent av vårt sortiment ekologiskt. Låt oss förklara lite mer om ekologiska viner och hållbar odling.

Ekologiskt vin

Tidigare betydde denna märkning att druvorna är ekologiskt odlade, det vill säga utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Från årgång 2012 finns regler även för själva vinframställningen. De säger att man vid framställning av ett ekologiskt vin inte får använda lika många tillsatser och processhjälpmedel som vid en konventionell vinproduktion. 45 ämnen är tillåtna jämfört med 63. Gränsen för hur mycket svaveldioxid som får tillsättas är också lägre.

Biodynamiskt vin

I grunden arbetar biodynamiska vinodlare som de ekologiska producenterna, men de använder också ett antal naturbaserade preparat samt styr sin odling enligt en astrologisk kalender. Metoderna har sitt ursprung i Rudolf Steiners föreläsningar kring antroposofisk odling. Viner framställda genom biodynamisk odling uppvisar ofta en större personlighet och håller i många fall ytterst hög kvalitet. Biodynamiskt vin kan certifieras av Demeter.

Naturvin

Det finns idag inget regelverk kring naturviner utan det är lite upp till varje vinmakare att definiera sin egen syn på saken. Gemensamt för gruppen är dock att de oftast har mycket små vingårdar med låg avkastning.

Att tillsätta till exempel socker (chaptilisering) eller vinsyra accepteras inte. Helst ska man bara använda naturlig jäst. Mikrooxidation är inte önskvärt, och inte heller att avlägsna vatten eller alkohol för att öka koncentrationen (omvänd osmos). En tumregel kring svavel är att så lite som möjligt ska användas och i så fall endast vid buteljering, helst inget alls.

Hållbar vinodling

Termen ”Sustainable Wine Growing” är etablerat i framförallt USA, Australien och på Nya Zeeland. Varje land har sina egna certifieringar, men kraven för att få ett certifikat är i stort sett desamma. Man certifierar sig enligt en rad olika kriterier som inte bara behandlar odling av druvor utan allt som rör företaget. Det handlar om återanvändning av vatten, energikällor, transporter och allt annat som har en påverkan på miljön.

Odlingen behöver inte vara 100 procent ekologisk, men många är det. Detta är nog det sundaste sättet att bedriva vinodling om man vill göra högklassiga viner, med minsta möjliga miljöpåverkan och ha en rimlig chans till ekonomisk vinst.

Klimatsmarta tips

Som konsument kan det vara svårt att hålla isär alla begrepp kring miljö och hållbarhet, men det behöver inte vara så klurigt. Tänk på de fyra tipsen här, så har du kommit en bra bit på vägen.

Fyra enkla tips
 1. Välj ekologiskt
  Eller annan klimatvänlig framställning.
 2. Välj blått
  De blå etiketterna på Systembolagets hyllor hjälper oss konsumenter att göra ett klimatsmartare val.
 3. Ta med egen påse
  Eller använd en kartong från ditt Systembolag
 4. Fortsätt att återvinna och panta
  PET och burk kan du panta och naturligtvis tar du glaset till återvinningen.

Nyfiken på att veta mer?

Vi vill även tipsa dig om att följa oss på sociala medier och nyhetsbrev, där vi återkommande ger tips om hållbarhet och mycket annat. Vi strävar efter att presentera allt från ekologiska och vegetariska alternativ till att konsekvent upplysa om varsam konsumtion. Missa inte heller vår missa inte heller att lyssna på podden, vin för rookies – där vi pratar om vin på ett enkelt och roligt sätt.

SOCIALA MEDIER
Missa inte ett enda vintips, artikel eller poddavsnitt genom att följa oss på Instagram och Facebook.

NYHETSBREV
Varje vecka skickar vi ut digitala nyhetsbrev, bestående av rykande färska nyheter, recept och tips. Ofta har vi hänvisningar till längre artiklar för dig som vill lära dig mer om vin.

PODD “VIN FÖR ROOKIES”
I varje avsnitt, som är ca 15 minuter, bjuder vår expert in nyfikna gäster (rookies) för att tillsammans lära lyssnarna mer om och djupdyka i olika teman – med den gemensamma nämnaren vin.

Hållbarhetsrapporter

Föregående år

Föregående års rapporter finns för nerladdning nedanför.

År 2021

Vår årliga rapport för 2021 är här – den femte i ordningen. Den är upprättad enligt Global Reporting Intiatives riktlinjer (GRI) och ska uppfylla nivå ”core”. Syftet med denna rapport är att presentera kartläggningen av våra väsentliga hållbarhetsrisker och hur vi hanterar och förhåller oss till dem. Rapporten är uppdelad enligt vår värdekedja och omfattar; odling och tillverkning, sortiment, transport och lager, kontor och medarbetare, konsumtion och återvinning.

Du skickas nu vidare till Systembolaget!

På Systembolaget kan du lägga din beställning och få information om lagersaldo i din butik.

Välkommen tillbaka till oss på Enjoy Wine & Spirits!

Köp på Systembolaget