fbpx
Öppna meny

Hållbarhet

Vår vision är en vinbransch utan klimatpåverkan, där förpackningar har utvecklats, transporter är mer effektiva och produktionsanläggningar drivs på förnyelsebar energi. Du hittar vår hållbarhetsrapport för 2020 nedan.

Hållbarhetsrappport

Vårt ansvar

Vi måste alla göra vad vi kan för att bidra till en hållbar framtid för kommande generationer. Och det är bråttom nu, mer än någonsin. Som företag har vi ett ansvar att påverka till en bättre omvärld. Det gör vi genom ett långsiktigt bättre sortiment, där miljö men även rättvisa är våra ledord.

Vi tror på bra samarbeten med producenter och andra i branschen, att vi kan lära av varandra och se effekterna av våra gemensamma ansträngningar. Att allas vår vardag genomsyras av ett hållbart synsätt där vi är ärliga med våra utmaningar och begränsningar. Tillsammans blir vi bra föredömen som peppar andra branscher att anta klimatutmaningen. Sist men inte minst vill vi engagera och få fler att göra klimatsmarta och goda val.

"Vår vision är en vinbransch utan klimatpåverkan, där förpackningar har utvecklats, transporter är mer effektiva och produktionsanläggningar drivs på förnyelsebar energi"

Vårt arbete med hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete utgår från vår värdekedja som innehåller olika områden såsom produktion inklusive val av förpackning, transport, konsumtion och återvinning. Som importör är det ofta svårt att styra över produktionsprocesser, men tack vare mångåriga samarbeten och goda relationer har vi ändå lyckats påverka och förändra vissa av våra producenters tillverkning till det bättre. Till exempel har Umani Ronchi, som vi samarbetat med i 25 år, börjat tappa sina storsäljande viner Montepulciano d’Abruzzo och Casal Di Serrra på lättare glasflaskor, vilket är mer klimatsmart. Vad gäller våra frakter och transporter har vi valt att klimatkompensera alla genom att stödja två olika certifierade klimatprojekt, ett projekt med Myclimate som är ett vattenreningsprogram i Uganda, certifierat enligt Gold Standard samt ett projekt med Plan Vivo på Fiji i Stilla Havet, där vi planterar regnskog.

På väg mot minskat klimatavtryck

Vi vill självklart göra det vi kan för att minska avtrycket på vår jord och har arbetat aktivt med hållbarhet sedan 2014. Vi jobbar för att påverka våra vinproducenter att ställa om till en mer hållbar vinproduktion och vi bidrar självklart i klimatdebatten. En flaska vin från Europa har samma klimatpåverkan som en liter svensk mjölk. 40 procent av en vinflaskas klimatpåverkan har att göra med dess förpackning. Därför har vi som importör riktat in oss på klimatsmarta förpackningar såsom bag-in-box och glasflaskor som väger mindre, så kallade lättviktsflaskor.

Vi har också gjort stor skillnad genom att tillsammans med vår logistiker optimera transporter. Så många vi kan styr vi till tåg och båt, som är bättre alternativ än lastbil ur klimatsynpunkt.

Miljövänliga transporter i fokus
"Tåget är ett av de mest miljövänliga sätten att resa samt transportera på, eftersom det har en mycket liten klimatpåverkan"

Bottled with care

Vår kultur och våra medarbetare är grunden för vårt hållbarhetsarbete som vi kallar Bottled with Care. Vi strävar ständig efter att ta kloka och hållbara beslut och vårt hållbarhetsarbete är en integrerad del av företagets affärsmodell och styrning. Hållbarhetsarbetet består i att vi ständigt kartlägger, nu senast i WORLDFAVOR som är Systembolagets plattform för att kartlägga producenter runt om i världen. Men vi mäter också internt genom ett online-verktyg där produktion, konsumtion och miljöpåverkan redovisas hos såväl oss själva som hos våra samarbetspartners.

Löpande hållbarhetsarbete

Socialt ansvar

Vi informerar alla våra samarbetspartners, både leverantörer och kunder, om att vi arbetar aktivt med CR. Här ingår att kartlägga och fördjupa oss i arbetsvillkor, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald.

Miljömässigt ansvar

Vi frågar alla våra producenter hur deras produktion går till och hur de ser på hållbarhet och miljöpåverkan. Vi mäter också hur stor påverkan vår egen verksamhet har på miljön genom att exempelvis mäta våra koldioxidutsläpp för transporter, flyg och bil.

Code of conduct

100 procent av våra producenter har skrivit under vår Code of Conduct, som är vår minimilista på hur vi vill samarbeta med våra kunder och leverantörer. Koden kommunicerar förväntningar och grundläggande krav som vi ställer på våra leverantörer, medarbetare och samarbetspartners kring ansvar för människor och miljö. Vi förväntar oss att berörda i sin tur ställer samma eller hårdare krav på sina underleverantörer. Vår Code of Conduct bygger på FN:s regler och knyter an till FN:s 17 globala hållbarhetsmål (Agenda 2030).

Vill du veta mer om vårt CR-arbete?

Kontakta: johanna.setterblad@enjoywine.se

Enjoy Wine & Spirits visselblåsarfunktion

Anställda, leverantörer och samarbetspartners uppmanas agera direkt vid avsteg från Enjoy Wine & Spirits uppförandekod. Om någon blir varse om eller misstänker agerande som skulle kunna innebära ett avsteg från uppförandekoden ska detta rapporteras. Rapporter om överträdelser kan göras anonymt till report.violations@enjoywine.se som kommer att se till att adressera och utreda frågan.

Dryckesbranschens klimatinitiativ

Tillsammans är vi starka

Dryckesbranschens klimatinitiativ

Vi anslöt oss till Dryckesbranschens Klimatinitiativ när det startades 2018. Tillsammans tar vi ansvar för klimatet. Vi är både stora och små aktörer som deltar, ofta konkurrenter. Men i den här frågan är vi främst kollegor och samarbetspartners. Alla deltagare rapporterar sitt koldioxidavtryck en gång om året, enligt Green House Gas Protocol. Detta sker genom ett gemensamt rapporteringsverktyg som passar vår bransch, där vi kan mäta, följa upp och målsätta varje företags klimatpåverkan. För att säkerställa kvaliteten i datan som rapporteras in granskas den av Klimatkonsultföretaget 2050. Det känns otroligt bra att hela branschen går ihop och sätter gemensamma klimatmål. Ju mer transparens i hela leverantörskedjan, desto bättre för alla. Då har vi möjlighet att påverka klimatet mer än som ett enskilt företag.

”Dryckesbranschens Klimatinitiativs långsiktiga mål är att branschen ska vara klimatneutral 2045”

Förpackningens klimatpåverkan

Spelar det egentligen någon roll vilken förpackning du som enskild konsument väljer? Svaret på den frågan är självklart: ja! När vi väljer klimatsmartare förpackningar och efterfrågan på dessa ökar vågar fler och fler vinproducenter investera i att ställa om sin produktion. Andelen produkter i lättare glasflaskor på Systembolaget ökar sakta men säkert.

Dagens förpackningar

Traditionellt sett köper vi vin i glasflaskor. Glas har tvärtemot vad många tror 3–4 gånger mer klimatpåverkan än andra förpackningar – eftersom det går åt så mycket energi vid tillverkningen. I Sverige gillar vi praktiska förpackningar och 1996 lanserades den första bag-in-boxen på Systembolaget, vilket är bra ur ett miljöperspektiv. Troligtvis köper vi också så pass mycket boxvin i Sverige eftersom vi har möjlighet att köpa vin på box i olika prislägen. I många andra länder finns det oftast bara enkla viner på box.

När du köper vin på Systembolaget är det mest avgörande valet ur ett hållbarhetsperspektiv vilken förpackning du väljer. Förpackningar står nämligen för en tredjedel av Systembolagets totala klimatpåverkan och är ett område där vi alla kan göra stor skillnad. Systembolaget kan påverka vad som köps in, vi på Enjoy Wine & Spirits kan som importör påverka våra producenter och du som konsument kan påverka genom vilka produkter du väljer att köpa. Här är några exempel på vilka förpackningar som är bäst för miljön.

Välj klimatsmart förpackning

Den vanligaste och mest populära förpackningen för vin som säljs i Sverige är den tunga glasflaskan utan pant. Tyvärr är det även just denna flaska som är absolut sämst för klimat och miljö. En tung glasflaska slukar mest energi vid tillverkningen och väger mer, vilket gör att alla transporter påverkas negativt. I Sverige är vi dock bäst i världen på att återvinna glasförpackningar, hela 90 % återvinns enligt Svensk Glasåtervinning.

En PET-flaska däremot kräver betydligt mindre energi vid tillverkning och går enkelt att återvinna. Dessutom är vi i Sverige bland de bästa i världen på att panta, vilket gör att hela 82 procent av PET-flaskorna återvinns. PET-flaskan väger också mindre, vilket påverkar transporterna som blir mer klimatsmarta. En positiv aspekt är även att flaskan dessutom inte går sönder vid transport.

Ekologiskt sortiment

Mer ekologiskt på hyllan

Intresset för ekologiskt vin ökar och vi arbetar ständigt med att utöka vårt ekologiska sortiment. I dagsläget är 30 procent av vårt sortiment ekologiskt. Låt oss förklara lite mer om ekologiska viner och hållbar odling.

Ekologiskt vin

Tidigare betydde denna märkning att druvorna är ekologiskt odlade, det vill säga utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Från årgång 2012 finns regler även för själva vinframställningen. De säger att man vid framställning av ett ekologiskt vin inte får använda lika många tillsatser och processhjälpmedel som vid en konventionell vinproduktion. 45 ämnen är tillåtna jämfört med 63. Gränsen för hur mycket svaveldioxid som får tillsättas är också lägre.

Biodynamiskt vin

I grunden arbetar biodynamiska vinodlare som de ekologiska producenterna, men de använder också ett antal naturbaserade preparat samt styr sin odling enligt en astrologisk kalender. Metoderna har sitt ursprung i Rudolf Steiners föreläsningar kring antroposofisk odling. Viner framställda genom biodynamisk odling uppvisar ofta en större personlighet och håller i många fall ytterst hög kvalitet. Biodynamiskt vin kan certifieras av Demeter.

Naturvin

Det finns idag inget regelverk kring naturviner utan det är lite upp till varje vinmakare att definiera sin egen syn på saken. Gemensamt för gruppen är dock att de oftast har mycket små vingårdar med låg avkastning.

Att tillsätta till exempel socker (chaptilisering) eller vinsyra accepteras inte. Helst ska man bara använda naturlig jäst. Mikrooxidation är inte önskvärt, och inte heller att avlägsna vatten eller alkohol för att öka koncentrationen (omvänd osmos). En tumregel kring svavel är att så lite som möjligt ska användas och i så fall endast vid buteljering, helst inget alls.

Hållbar vinodling

Termen ”Sustainable Wine Growing” är etablerat i framförallt USA, Australien och på Nya Zeeland. Varje land har sina egna certifieringar, men kraven för att få ett certifikat är i stort sett desamma. Man certifierar sig enligt en rad olika kriterier som inte bara behandlar odling av druvor utan allt som rör företaget. Det handlar om återanvändning av vatten, energikällor, transporter och allt annat som har en påverkan på miljön.

Odlingen behöver inte vara 100 procent ekologisk, men många är det. Detta är nog det sundaste sättet att bedriva vinodling om man vill göra högklassiga viner, med minsta möjliga miljöpåverkan och ha en rimlig chans till ekonomisk vinst.

Klimatsmarta tips

Som konsument kan det vara svårt att hålla isär alla begrepp kring miljö och hållbarhet, men det behöver inte vara så klurigt. Tänk på de fyra tipsen här, så har du kommit en bra bit på vägen.

Fyra enkla tips
 1. Välj ekologiskt
  Eller annan klimatvänlig framställning.
 2. Välj blått
  De blå etiketterna på Systembolagets hyllor hjälper oss konsumenter att göra ett klimatsmartare val.
 3. Ta med egen påse
  Eller använd en kartong från ditt Systembolag
 4. Fortsätt att återvinna och panta
  PET och burk kan du panta och naturligtvis tar du glaset till återvinningen.

Nyfiken på att veta mer?

Vi vill även tipsa dig om att följa oss på sociala medier och nyhetsbrev, där vi återkommande ger tips om hållbarhet och mycket annat. Vi strävar efter att presentera allt från ekologiska och vegetariska alternativ till att konsekvent upplysa om varsam konsumtion. Missa inte heller vår missa inte heller att lyssna på podden, vin för rookies – där vi pratar om vin på ett enkelt och roligt sätt.

SOCIALA MEDIER
Missa inte ett enda vintips, artikel eller poddavsnitt genom att följa oss på Instagram och Facebook.

NYHETSBREV
Varje vecka skickar vi ut digitala nyhetsbrev, bestående av rykande färska nyheter, recept och tips. Ofta har vi hänvisningar till längre artiklar för dig som vill lära dig mer om vin.

PODD “VIN FÖR ROOKIES”
I varje avsnitt, som är ca 15 minuter, bjuder vår expert in nyfikna gäster (rookies) för att tillsammans lära lyssnarna mer om och djupdyka i olika teman – med den gemensamma nämnaren vin.

Hållbarhetsrapporter

År 2020

Vår årliga rapport för 2020 är här – den fjärde i ordningen. Den är upprättad enligt Global Reporting Intiatives riktlinjer (GRI) och ska uppfylla nivå ”core”. Syftet med denna rapport är att presentera kartläggningen av våra väsentliga hållbarhetsrisker och hur vi hanterar och förhåller oss till dem. Rapporten är uppdelad enligt vår värdekedja och omfattar; odling och tillverkning, sortiment, transport och lager, kontor och medarbetare, konsumtion och återvinning.

Föregående år

Föregående års rapporter finns för nerladdning nedanför.

Lär dig mer om

Italienska Sprezzo blir Sveriges mest prisvärda kaffelikör
Mat & Vin

Italienska Sprezzo blir Sveriges mest prisvärda kaffelikör

Den kan vara smaksatt med olika bär, frukter, örter, kryddor, kaffe, choklad eller nötter. Vi pratar om likören – spritvärldens vuxengodis. Historiskt har likör använts ...

Ett av Portugals främsta vinhus lanserar nytt vin på Systembolaget
Nyheter

Ett av Portugals främsta vinhus lanserar nytt vin på Systembolaget

Den 1 december lanserar Systembolaget Crasto Superior Touriga Franca Touriga Nacional, 2019. Bakom vinet står det berömda vinhuset Quinta do Crasto, från Portugals ledande premiumdistrikt Douro.   Portugals popularitet ö...

Nytt italiensk mousserande vin på Systembolaget
Nyheter

Nytt italiensk mousserande vin på Systembolaget

Vinhuset Revì grundades 1982 av Paolo Malfer och är beläget i hjärtat av det vackra alpdistriktet Trentino, i nordöstra Italien. Revi är specialiserade på mousserande viner enligt traditionell ...

Regn, storm och torv – grunden till en exceptionell maltwhisky
Sprit

Regn, storm och torv – grunden till en exceptionell maltwhisky

I Nordatlanten drygt två timmars båttur från Kennacraig på den skotska västkusten ligger ön Islay. Den är det sydligaste landmärket i ögruppen Inre Hebriderna känd ...

7 av världens mest intressanta vinhotell
Mat & Vin

7 av världens mest intressanta vinhotell

Är du vinälskare och vill uppleva mer än ”bara” ett hotell när du är på resande fot? Då har vi listan för just dig på sju extraordinä...

Solkyssta viner från södra Italiens största kooperativ
Dryckesskolan

Solkyssta viner från södra Italiens största kooperativ

Längst ner i sydöstra Italien, på klacken av den italienska stöveln, ligger Apulien. Det soliga området är en av landets största vinregioner och är starkt ...

Marche – en doldis för svenskarna
Dryckesskolan

Marche – en doldis för svenskarna

Regionen Marche ligger mitt i Italien på östra sidan, granne med Toscana. Men till skillnad från sin välkända granne är Marche något av en doldis fö...

Så styr du upp en egen vinprovning
Dryckesskolan

Så styr du upp en egen vinprovning

Du vet väl att du alltid kan resa i vinets värld – inte minst på hemmaplan! Här bjuder vi på sex olika upplägg för en hemma-vinprovning ...

Drinktips: Biostilla Bramble
Sprit

Drinktips: Biostilla Bramble

Sätt färg på höstmörkret med en färgglad drink på ekologisk gin från norra Italien.   Drinkrecept Biostilla Bramble 4 cl Biostilla Organic Gin 1 dl frysta ...

Förpackningarnas klimatavtryck
Hållbarhet

Förpackningarnas klimatavtryck

Spelar det egentligen någon roll vilken förpackning du som enskild konsument väljer? Svaret på den frågan är självklart ja! När vi väljer klimatsmartare ...

Fem fakta om ursprungsskydd
Dryckesskolan

Fem fakta om ursprungsskydd

Kalix löjrom, italiensk parmaskinka och cypriotisk halloumi har alla fått skyddad ursprungsbeteckning. Det innebär att all råvaruproduktion, bearbetning och beredning måste ske inom ett avgrä...

Superkombos
Dryckesskolan

Superkombos

Vad är det som gör att vissa saker blir otroligt goda när de äts tillsammans? Vissa kombinationer är oväntade och andra är mer klassiska och förvä...

Vanliga frågor om Barbaresco
Dryckesskolan

Vanliga frågor om Barbaresco

Om Barolo är känt för att vara kungen bland Italiens viner så förtjänar Barbaresco att bli kallad drottningen. Precis som i Barolo gör man i ...

De italienska ränderna
Dryckesskolan

De italienska ränderna

Piemonte i nordvästra Italien hyllas av vinentusiaster och regionens lika traditionella som trendiga druva Nebbiolo skapar några av världens främsta viner. Fontanafredda är en av ...

Dryckesbranschens Klimatinitiativ
Hållbarhet

Dryckesbranschens Klimatinitiativ

Som stolta deltagare i Dryckesbranschens Klimatinitiativ synliggör vi vårt klimatarbete i den rapport som DKI släpper årligen sedan 2018. Tillsammans har representanter från alla delar av dryckesbranschen ...

Fem fakta om tysk riesling
Dryckesskolan

Fem fakta om tysk riesling

Den världsberömda druvan riesling är urtysk och trivs i nordliga klimat. Merparten av de rieslingviner som når oss här i Sverige idag är torra, friska och ...

Fem fakta om vinlandet Sydafrika
Dryckesskolan

Fem fakta om vinlandet Sydafrika

Vinlandet Sydafrika har genom skickligt vinmakeri växt i popularitet världen över. Här odlas kända druvor som t.ex. Chardonnay, Cabernet Sauvignon och Chenin Blanc. Viner frå...

Sockerhalten i vin tydliggörs
Nyheter

Sockerhalten i vin tydliggörs

Nyligen ändrade Systembolaget hur de redovisar sockerhalten i vin. Ändringen innebär att sockerhalten framöver skrivs ut som g/100 ml, istället för g/liter. Det gör ...

Vita viner från Rioja
Dryckesskolan

Vita viner från Rioja

Många tänker kanske främst på röda viner när man pratar om Rioja. De blå druvorna står för över 90 % av odlingen, men de vita ...

Filmer om vin
Dryckesskolan

Filmer om vin

När kvällarna blir kyligare och hösten närmar sig finns få saker som är härligare än att krypa upp i soffan med ett glas gott vin ...

Upptäck Portugals vinskatt
Dryckesskolan

Upptäck Portugals vinskatt

Internationell vinpress har länge hyllat Portugal med sina varierande och unika vinstilar. Men vinlandet har aldrig blivit så populärt som det förtjänar i Sverige – förrä...

Succévinet Porta 6 får ett syskon
Nyheter

Succévinet Porta 6 får ett syskon

Efter hög efterfrågan på det vita succévinet Porta 6 Branco, kommer nu det efterlängtade röda vinet Porta 6 Tejo – med samma snygga etikett och givetvis på klimatsmart ...

Kombinera vin och sås
Mat & Vin

Kombinera vin och sås

Det finns gott om tips som handlar om att kombinera mat och vin, men ofta glömmer vi bort att prata om såsen. Svenskarna är helt klart ett så...

Prisbelönt vinmakare lanserar höstens matgladaste box
Nyheter

Prisbelönt vinmakare lanserar höstens matgladaste box

Cabernet Sauvignon är en superkändis i vinvärlden. Den blandas ofta med andra druvor men när familjeägda Delicato Family Wines lanserar en äkta kalifornisk Cabernet Sauvignon på ...

Det franska guldet
Dryckesskolan

Det franska guldet

Champagne är världens absolut mest kända mousserande vin och får endast tillverkas i området Champagne i norra Frankrike, där det svala klimatet och den kritrika ...

Fem fakta om Pet Nat
Dryckesskolan

Fem fakta om Pet Nat

Pet Nat-vin har varit en stor snackis inom vinvärlden på senare år. Fransmännen kallar det för Vin de Soif – ett vin att släcka törsten med. ...

Välj rätt vin till kräftorna
Dryckesskolan

Välj rätt vin till kräftorna

Den älskade kräftskivan började bli populär i Sverige under första halvan av 1900-talet. Under främst augusti månad samlas vi i trädgårdar med ...

Ginger Beer – kryddig, kaxig och kall
Dryckesskolan

Ginger Beer – kryddig, kaxig och kall

Sedan sommaren 2018 kan du njuta av vår alldeles egen Ginger Beer från Barrels and Drums. Den friska, kryddiga drycken passar perfekt till säsongens fräscha drinkar, men ...

Fem fakta om Bourgogne
Dryckesskolan

Fem fakta om Bourgogne

Vindistriktet Bourgogne är ligger bakom några av världens absolut dyraste och mest eftertraktade viner. Här är fem fakta om Bourgogne som du kanske inte redan visste.   1. ...

Välj rätt vin till grillat
Mat & Vin

Välj rätt vin till grillat

Gemensamt för all mat som grillas är den rostade smak som grillningen ger och när du ska välja vin till grillat så beror det givetvis på vad ...

Fem fakta om Rioja
Dryckesskolan

Fem fakta om Rioja

Vinet från Spaniens mest kända vinregion är en favorit hos många. Traditionellt används fat av amerikansk ek med låg rostningsgrad för lagringen, vilket ger ...

Skandaler i vinvärlden
Dryckesskolan

Skandaler i vinvärlden

Med jämna mellanrum briserar en bomb i vinvärlden och en skandal rullas upp för omvärldens nyfikna ögon. Här listar vi några av de mest ...

Fem fakta om zinfandel
Dryckesskolan

Fem fakta om zinfandel

Den blåa druvan zinfandel ger allt från lätta, fruktiga roséviner till kralliga och smakrika rödviner med hög alkoholhalt. Generellt passar zinfandelviner till robusta smaker ...

En efterlängtad comeback
Nyheter

En efterlängtad comeback

För andra gången på mindre än tre år vinner producenten Delaire Graff Estate en listning på Systembolaget med sitt vin Swartland Reserve Chenin Blanc. Lagom till sommaren hittar ...

Trendspaning sommaren 2021 - vad dricker svensken i sommar?
Nyheter

Trendspaning sommaren 2021 - vad dricker svensken i sommar?

Enjoys trendspaning för sommaren riktar in sig på ett par heta länder, några nyheter och ett par druvor.   Det är ett spännande vinår vi ...

Fem fakta om Côtes du Rhône
Dryckesskolan

Fem fakta om Côtes du Rhône

Côtes du Rhône ligger i sydöstliga Frankrike och är både samlingsnamnet för alla viner som odlas längs Rhônedalens sluttningar och en så kallad ...

Fem fakta om Fitou
Dryckesskolan

Fem fakta om Fitou

Fitou är Languedoc-Roussillon äldsta appellation för röda viner. Vinodlingsområdet Fitou är uppdelat i två zoner. De skiljer sig något i klimat och kallas därefter Fitou ...

Fem fakta om rosévin
Dryckesskolan

Fem fakta om rosévin

När det åter glimmar av rosa toner i glaset på uteserveringarna runt om i landet, vet vi med säkerhet att våren är här och att sommaren ä...

Fem fakta om Touriga Nacional
Dryckesskolan

Fem fakta om Touriga Nacional

Touriga Nacional en relativt okänd druva som ger lagringståliga och matvänliga viner. Lär känna Portugals nationaldruva Touriga Nacional. Det sägs att det finns 3 000 olika ...

En ny generation riesling cyklar in!
Nyheter

En ny generation riesling cyklar in!

Vem är Tysklands största kändis? Druvan riesling såklart. Denna världsberömda ädla druva är genomtysk och trivs i nordliga klimat och ligger bakom de mest fantastiska ...

På den här webbplatsen förekommer information om och marknadsföring av alkoholhaltiga drycker. Du måste ha fyllt 25 år för att besöka den.

Välkommen!