Hållbarhet

Vi ska göra allt vi kan för att skapa en bättre värld!

Som företag har vi ett ansvar att påverka vår omvärld till det bättre. Det gör vi genom ett långsiktigt bättre sortiment, där miljö och rättvisa är våra ledord. Samtliga affärer vi medverkar i ska vara sunda och schyssta. Vår vardag ska genomsyras av ett hållbart synsätt där vi är ärliga med våra utmaningar och begränsningar.

Tillsammans förbättrar vi vår värld, varje dag.

Vill du veta mer om vårt CR-arbete?
Kontakta: lisa.gunnarsson@enjoywine.se

Läs vår hållbarhetsrapport här (pdf)

Vi arbetar målmedvetet med att ta vårt sociala och miljömässiga ansvar. Och vi gör det genom vår CR-plan ”Bottled with Care”.

Vår kultur och våra medarbetare är grunden för vårt hållbarhetsarbete som vi kallar Bottled with Care. Vi strävar ständig efter att ta kloka och hållbara beslut och vårt hållbarhetsarbete är en integrerad del av företagets affärsmodell och styrning. Hållbarhetsarbetet består i att vi ständigt kartlägger, nu senast i Worldfavor som är Systembolagets plattform för att kartlägga producenter runt om i världen. Men vi mäter också internt genom ett online verktyg där produktion, konsumtion och miljöpåverkan redovisas hos såväl oss själva som hos våra samarbetspartners.

Vi informerar våra samarbetspartners, både leverantörer och kunder, om att vi arbetar aktivt med CR. Här ingår att kartlägga och fördjupa oss i arbetsvillkor, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald. Vi frågar alla våra producenter hur deras produktion går till och hur de ser på hållbarhet och miljöpåverkan. Vi mäter också hur stor påverkan vår egen verksamhet har på miljön genom att exempelvis mäta våra koldioxidutsläpp för transporter, flyg och bil.

Då vi ingår i Dryckesbranschens klimatinitiativ där ”varje droppe räknas” så kan vi sätta gemensamma mål med hela branschen och på så sätt få större effekt i det vi gör. Vår förhoppning är att vi tillsammans med branschen ska kunna sätta relevanta och mätbara mål som ligger i linje med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Då största delen av vår globala påverkan är produktion som också är den som är svårast att påverka arbetar vi med det som är mer verksamhetsnära som våra transporter och genom att informera vår personal om vår interna påverkan.

På den här webbplatsen förekommer information om och marknadsföring av alkoholhaltiga drycker. Du måste ha fyllt 25 år för att besöka den. När du bekräftar att du är 25 år eller äldre godkänner du också att webbplatsen använder cookies. Välkommen!