Öppna meny

De globala målen

Hållbarhetsrapport 2020

Genom vårt samarbete med Systembolaget har vi också gjort en analys av hur vårt hållbarhetsarbete kopplas mot de globala målen. Vi styr vårt hållbarhetsarbete utifrån vår egen analys, därefter har vi tydligt sett hur vi kan kartlägga vårt eget arbete mot de globala målen.

Av de 17 globala målen är det 5 mål som är extra viktiga för oss och vår verksamhet

Rent vatten (mål 6)

Att odla druvor kräver vatten. Vatten är numera en bristvara på många håll i världen. I vissa områden använder vinodlare bekämpningsmedel för att värja sig mot skadeangrepp. Dessa bekämpningsmedel tränger ner i jorden och riskerar att nå grundvattnet som då blir skadat och oanvändbart. Därför har vi satt mål om att öka andelen ekologiskt odlat vin i vårt sortiment. Vi klimatkompenserar dessutom för vår klimatpåverkan i ett projekt som ger rent dricksvatten i Uganda.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8)

Vi handlar med producenter i riskländer. Därför är det viktigt att påverka producenterna till att ha anständiga arbetsvillkor. Det gör vi med hjälp av WorldFavor, vår CoC uppförandekod och e-Sat, ett digitalt styrverktyg för kartläggning av våra producenter. Läs mer på sida 13 i hållbarhetsrapporten.

Hållbara städer (mål 11)

Trots att vår egen miljöpåverkan är i det närmaste försumbar om man tittar på hela vår värdekedja, verkar vi för hållbara städer. Vi källsorterar, odlar grönsaker på vår takterrass och erbjuder lånecyklar för möten på stan. Vi har även infört förmånscyklar under 2020 för att uppmuntra alla att cykla.

Vi verkar för hållbara städer

Hållbar konsumtion och produktion (mål 12)

Vi handlar med alkoholhaltiga drycker. För oss är måttfullhet ett nyckelord. Vårt sortiment ska alltid innehålla alkoholfria alternativ. Vi är dessutom noga med att efterleva den svenska alkohollagen i hela vårt agerande. Vin är vår kärnaffär, men vi tillhandahåller också sprit. Vår spritportfölj har däremot en tydligt högkvalitativ profil. Vi lever av produkter som kommer från jordbruket, och det är viktigt för oss att verka för ett hållbart, långsiktigt jordbruk. Många av vinvärldens odlingar är idag hotade av klimatförändringar.

Bekämpa klimatförändringar (mål 13)

En analys av hur vår värdekedja påverkar miljön visar att odling, transport och förpackningar står för den största delen av vår klimatpåverkan. Vi följer upp klimatpåverkan från transporter och strävar efter att minska den i samarbete med vår tredje-partslogistiker. Vi följer också upp klimatpåverkan från vår egna verksamhet. Därtill klimatkompenserar vi för den miljöpåverkan som orsakas av de bil- och flygresor vi gör i tjänsten. Likt många andra bolag har vår interna klimatpåverkan minskat dramatiskt under 2020 p.g.a. pandemin.

Vi följer upp klimatpåverkan från transporter och strävar efter att minska den

Du skickas nu vidare till Systembolaget!

På Systembolaget kan du lägga din beställning och få information om lagersaldo i din butik.

Välkommen tillbaka till oss på Enjoy Wine & Spirits!

Köp på Systembolaget