Öppna meny

Våra hållbarhetsmål

Hållbarhetsrapport 2020

Vårt hållbarhetsarbete utgår, både strategiskt och operativt, från vår värdekedja som innehåller följande hållbarhetsområden: odling och tillverkning, sortiment, transport och lager, kontor och medarbetare, konsumtion och återvinning. Mätbara mål har satts på de områden där vi, utifrån vår roll, har möjlighet att påverka. Utfallen redovisas nedan samt i sin helhet i hållbarhetsrapportens olika avsnitt.

Odling och tillverkning

Odling och tillverkning står för 55 % av vår totala klimatpåverkan, vilket är högre än tidigare p.g.a. att vår egen verksamhets påverkan har gått ner kraftigt pga pandemin. Nyckeltalen visar hur många av våra aktiva producenter som skrivit på Systembolagets och därmed vår CoC i Worldfavor. Före 2020 hanterades CoC manuellt.

Statistik över odling och tillverkning
Klimatpåverkan odling och tillverkning

Sortiment

Nyckeltalet visar vår andel EKO sålda liter på Systembolaget av vår totala försäljning i liter. Vi har minskat vår andel p.g.a. minskad försäljning av vår ekologiska cider men vi strävar mot 25 % andel.

Statistik sortiment
Andel sålda liter EKO

Transport och lager

Transporter står för 9 % av vår totala klimatpåverkan och den procentuella fördelningen av transporter är enligt cirkeldiagrammen. Nyckeltalen visar vår klimatpåverkan i kilogram koldioxidekvivalenter (kg CO2e) för transporter per KSEK omsatt krona. Vår förändring i portföljen har gjort att vi inte nått upp till våra transportslagsmål men vi fokuserar på att optimera våra transporter.

Statistik klimatpåverkan transporter
Våra transporters klimatpåverkan

Konsumtion

Nyckeltalet visar den alkoholfria konsumtionen av vår totala försäljning i liter.

Återvinning

Förpackningar står för 36 % av vår totala klimatpåverkan. Därför är återvinningen viktig för oss och nyckeltalet visar klimatpåverkan för förpackningar kg CO2e / KSEK. Målet för 2020 var 13 kg, detta uppnåddes genom ökad försäljning av BIB och PET.

Statistik konsumtion och återvinning
Alkoholfri konsumtion och återvinning

Du skickas nu vidare till Systembolaget!

På Systembolaget kan du lägga din beställning och få information om lagersaldo i din butik.

Välkommen tillbaka till oss på Enjoy Wine & Spirits!

Köp på Systembolaget